Dodatečné výběrové řízení ERASMUS+ letní semestr 2023/2024

Ústav etnologie FF UK vypisuje dodatečné výběrové řízení na výjezdy v programu ERASMUS+ v letním semestru ak. roku 2023/2024

Výběrové řízení na základě zaslaných přihlášek bude dvoukolové.

První kolo výběrového řízení proběhne na Ústavu etnologie FF UK ve čtvrtek 7. 9. 2023 od 10:00 v místnosti C215.

Před dodatečným výběrovým řízením je třeba si založit přihlášku na zahraniční univerzitu, na které chcete studovat, v univerzitní aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/ Můžete si založit až tři přihlášky na různé univerzity. Aplikace pro podávání přihlášek bude celouniverzitně otevřena od 1. září 2023.

Podmínky k přijetí do prvního kola dodatečného výběrového řízení

 

Kritéria výběru uchazečů v prvním kole:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Jazykové kompetence (předpokládá se znalost jazyka min. na úrovni B2).

Všichni zájemci, kteří splní kritéria přijetí do prvního kola, budou kontaktováni individuálně kvůli upřesnění času pohovoru.

Druhé kolo dodatečného výběrového řízená proběhne na Zahraničním oddělení FF UK za přítomnosti pana proděkana, který vybere z účastníků ty, kteří obdrží stipendium. Studenti budou vybráni na základě jejich motivace, studijního průměru a zda již byli na výjezdu v předchozích letech.

 

Úvod > Nástěnka > Dodatečné výběrové řízení ERASMUS+ letní semestr 2023/2024