Navazující magisterské studium (NMgr.)

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Forma: jednokolová, ústní

 

Ústní zkouška

1) rozprava nad výsledky bakalářské práce: maximální počet 40 kreditů.

2) všeobecný přehled v etnologii, sociokulturní antropologii a folkloristice: maximální počet 30 kreditů.

3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce: maximální počet 30 kreditů.

 

další požadavky ke zkoušce: předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teorie, metodologie, práce s primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, případně přeložené odborné texty z cizího jazyka, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí).

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium (NMgr.)