Navazující magisterské studium (NMgr.)

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2022/2023

Aktuální informace o přijímacích zkouškách: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Obecné informace o studijním programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/etnologie-kulturni-antropologie_nmgr/

Den otevřených dveří: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Přihláška ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27290

 

Doporučená odborná literatura k přijímacímu řízení

Základní přehledové práce

  • Eriksen, Thomas Hylland. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál.

Kulturní antropologie

  • Eriksen, Thomas Hylland, 2012. Etnicita a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství
  • Evans-Pritchard, Edward E. 1951. Social Anthropology. London: Cohen and West.
  • Salzmann, Zdeněk: Kultura, jazyk a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha 1996.
  • Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: SLON (kapitola 1, 2, 10).

Etnologie

  • Janeček, Petr. 2017. Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou. Praha: Argo.
  • Mauss, M. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON.
  • Schmitt, Jean-Claude. 2008. Svatý chrt. Praha: Academia.
  • Van Gennep, A. 2018. Přechodové rituály. Praha: Portál.

Seznam doporučené odborné literatury k přijímacímu řízení uchazeči předkládají komisi v průběhu přijímací zkoušky.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium (NMgr.)