PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

E-mail: barbora.putova@ff.cuni.cz

Kancelář: C320

Telefon: +420 221 619 640

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 10:50 (C320)

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

vizuální antropologie, antropologie umění, antropologie turismu, hmotná kultura a kulturní dědictví

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2009                Mgr. Teorie kultury, FF UK

2010                PhDr. Teorie kultury, FF UK
2012                Ph.D. Teorie kultury, FF UK

2014                Ph.D. Dějiny výtvarného umění, FF UK

2013-dosud     Ph.D. Pravěká a středověká archeologie, FF UK

 

2012-2013       odborná asistentka, Katedra kulturologie, FF UK

2013-dosud     odborná asistentka, Ústav etnologie, FF UK

2017-dosud     odborná asistentka,Kabinet společenských věd, Vysoká škola kreativní komunikace

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Vizuální antropologie

Antropologie a gender history

Aplikovaná antropologie

Antropologické dějiny kultury

Bakalářský seminář I, II

Četba klíčových antropologických a etnologických textů I

Odborná exkurze

 

Magisterské:

Současné otázky sociokulturní antropologie

Historická antropologie

Antropologie a gender studies

Antropologie turismu

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Clottes, Jean – Půtová, B. − Soukup, V.: Pravěké umění. Praha, Karolinum 2021.

Půtová, B.: Natural history objects, casts and reconstructions and their role in scientific work in the 19th and 20th century: Karel Absolon’s collecting activity. Anthropologie: International Journal of Human Diversity and Evolution 59(2), 2021, s. 113−132.

Půtová, B.: Suvenýry na pražské Královské cestě jako objekt utváření a vyjednávání autenticity. Národopisná revue 4(31), 2021, s. 270−286.

Půtová, B. ed.: Okouzlení Afrikou. Brno, Moravské zemské muzeum 2019.

Půtová, B.: Antropologie turismu. Praha, Karolinum 2019.

Půtová, B.: Autenticita a představy v antropologii turismu. Lidé města 20(1), 2018, s. 3–22.

Půtová, B. Anthropology of Tourism: Researching Interactions between Hosts and Guests. Czech Journal of Tourism 1(7), 2018, s. 71–92.

Půtová, B.: Freak Shows. Otherness of the Human Body as a Form of Public Presentation. Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution 56(2), 2018, s. 91–102.

Půtová, B.: Marocké městské festivaly moussems. Národopisná revue 28(1), 2018, s. 31−40.

Půtová, B.: Království Benin: Bronzy zkropené krví. Brno, Moravské zemské muzeum 2017.

 

PROJEKTY A GRANTY

Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb, NAKI DF12P01OVV036, FF UK Praha, 2012−2015 (spolupracovnice).

Contemporary Coast Salish Art, US Ambassy Federal Assistance Award, SEZ800–13–GR–090, 2013 (hlavní řešitelka).

Contemporary Native American Visual Art, US Ambassy Federal Assistance Award, 2017 (hlavní řešitelka).

Království Benin: Bronzy zkropené krví, výstava, Moravské zemské muzeum, Brno, 2017 (autorka a kurátorka).

Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, NAKI DG18P020VV030, FF UK, NPÚ, NTM, 2018–2022 (hlavní řešitelka).

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Česká národopisná společnost

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA)

The Journal of Culture (vedoucí redaktorka)

 

Úvod > Vyučující > PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.