PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

E-mail: barbora.putova@ff.cuni.cz

Kancelář: 318

Telefon: +420 221 619 640

Konzultační hodiny: středa 15:50 – 16:50 (320)

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

vizuální antropologie, antropologie umění, antropologie turismu, hmotná kultura a kulturní dědictví

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2009                Mgr. Teorie kultury, FF UK

2010                PhDr. Teorie kultury, FF UK
2012                Ph.D. Teorie kultury, FF UK

2014                Ph.D. Dějiny výtvarného umění, FF UK

2013-dosud     Ph.D. Pravěká a středověká archeologie, FF UK

 

2012-2013       odborná asistentka, Katedra kulturologie, FF UK

2013-dosud     odborná asistentka, Ústav etnologie, FF UK

2017-dosud     odborná asistentka,Kabinet společenských věd, Vysoká škola kreativní komunikace

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Vizuální antropologie

Antropologie a gender history

Aplikovaná antropologie

Antropologické dějiny kultury

Bakalářský seminář I, II

Četba klíčových antropologických a etnologických textů I

Odborná exkurze

 

Magisterské:

Současné otázky sociokulturní antropologie

Historická antropologie

Antropologie a gender studies

Antropologie turismu

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Půtová, B. 2012. “From Traditional to Global Diaspora”. In: J.Jiroušková (ed.) Adaptability as a Consequence of Ethnomobility. Praha: Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, p. 109−121.

Půtová, B. 2014. “Antropologieumění”. In:M. Cichá (ed.)Integrálníantropologie. Praha: Triton, p. 288−301.

Půtová, B. 2014. “The Cyborg: Limits and Possibilities of Non-Human Existence”. In: K. Pauknerová, M. Stella, P.Gibas (eds.) Non-Human in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies. Červený Kostelec: Pavel Mervart, p. 103−123.

Půtová, B. 2013. Félicien Rops: enfant terrible dekadence. Praha: Dybbuk.

Půta, B.; Soukup, V. (eds.) 2015. The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind. Prague: Karolinum Press.

Půtová, B. ;Nevadomsky, J.; Soukup, V. 2016. Umění a kultura království Benin. Praha: Karolinum.

Půtová, B. 2016. Královská cesta: všední i sváteční život v proměnách času. Praha: Paseka.

Půtová, B. 2016. Proto-Art: The Origins of Non-Utilitarian Symbolic Thinking and Artistic Creativity, Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution2016(3): 175–185.

Půtová, B. 2017. Graffiti, město a antropologie. Národopisná revue 2017 (2): 45−57.

Půtová, B. (ed.) 2017. Identity, Tradition and Revitalization of American Indian Cultures. Prague: Karolinum Press.

 

PROJEKTY A GRANTY

Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb, NAKI DF12P01OVV036, FF UK Praha, 2012−2015 (spolupracovnice).

Contemporary Coast Salish Art, US Ambassy Federal Assistance Award, SEZ800–13–GR–090, 2013 (hlavní řešitelka).

Contemporary Native American Visual Art, US Ambassy Federal Assistance Award, 2017 (hlavní řešitelka).

Království Benin: Bronzy zkropené krví, výstava, Moravské zemské muzeum, Brno, 2017 (autorka a kurátorka).

Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, NAKI DG18P020VV030, FF UK, NPÚ, NTM, 2018–2022 (hlavní řešitelka).

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Česká národopisná společnost

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA)

The Journal of Culture (vedoucí redaktorka)

 

Úvod > Vyučující > PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.