Bakalářské studium (Bc.)

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2022/2023

Aktuální informace o přijímacích zkouškách: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Obecné informace o studijním programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/etnologie/

Den otevřených dveří: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/

Přihláška ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27220

 

Seznam doporučené odborné literatury k přijímacímu řízení

Základní přehledové práce

  • Murphy, Richard F., 2004. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.
  • Soukup, Václav, 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.

Kulturní antropologie

  • Eriksen, Thomas H. 2007. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha/Kroměříž: Triton.
  • Gellner, Arnošt, 1993. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal.
  • Lawless, Robert, 1996. Co je to kultura. Praha: Votobia.
  • Lévi-Strauss, Claude, 1999. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.

Etnologie

  • Burke, Peter. 2005. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.
  • Janeček, Petr, 2006. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot.
  • Petráň, Josef – Petráňová, Lydia. 2000. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha: Edice Historica.
  • Horský, Jan – Seligová, Markéta, 1997. Rodina našich předků. Praha: NLN.

Seznam doporučené odborné literatury k přijímacímu řízení uchazeči předkládají komisi v průběhu přijímací zkoušky.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium (Bc.)