Bakalářské studium (Bc.)

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/2020

Forma: jednokolová, ústní

Název programu: Etnologie a kulturní antropologie/ Bc.

Popis přijímací zkoušky: ústní zkouška

1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů)
2) motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 bodů)

další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)

Detail programu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21076

 

Seznam doporučené odborné literatury k přijímacímu řízení

Základní přehledové práce

  • Murphy, Richard F., 2004. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.
  • Soukup, Václav, 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.

Kulturní antropologie

  • Eriksen, Thomas H. 2007. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha/Kroměříž: Triton.
  • Gellner, Arnošt, 1993. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal.
  • Lawless, Robert, 1996. Co je to kultura. Praha: Votobia.
  • Lévi-Strauss, Claude, 1999. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.

Etnologie

  • Burke, Peter. 2005. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.
  • Janeček, Petr, 2006. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot.
  • Petráň, Josef – Petráňová, Lydia. 2000. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha: Edice Historica.
  • Horský, Jan – Seligová, Markéta, 1997. Rodina našich předků. Praha: NLN.
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium (Bc.)