Bakalářské studium (Bc.)

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Forma: dvoukolová, písemná a ústní

 

Písemná část (60 minut)

Všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, geografie aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména sociokulturní antropologie, etnologie a folkloristiky. Krátká reflexe jedné vybrané knihy, kterou si uchazeč/uchazečka volí sám/sama z jedné z těchto tří disciplín. Maximální počet 50 kreditů.

 

Ústní část

  • všeobecný kulturně-antropologický a etnologický přehled, znalost českých a evropských dějin a geografie a zájem o obor: maximální počet. Max. 25 kreditů.
  • motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem odborné literatury. Max. 25 kreditů.

 

další požadavky ke zkoušce: seznam odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u ústní části přijímací zkoušky pouze k nahlédnutí).

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium (Bc.)