Doporučené studijní plány

Pravidla pro vytvoření studijního plánu v bakalářském studium

Pravidla pro vytvoření studijního plánu v magisterském studiu

V doktorském studiu si studující volí individuální studijní plán na základě domluvy se školitelem/kou a oborovou radou.

Úvod > Studium > Doporučené studijní plány