Doporučené studijní plány

Předměty si studentka či student zapisuje v SIS (Studijním informačním systému) vždy v modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“ v záložce „Zápis (studijní plán)“, který ukáže, jaké předměty jsou pro váš studijní plán povinné a jakými předměty lze plnit povinně volitelné skupiny.

Teprve když si zapíšete všechny povinné a povinně volitelné předměty, zapisujte si pomocí záložky „Zápis vlastní“ i předměty volitelné.

V doktorském studiu si studující volí individuální studijní plán na základě domluvy se školitelem/kou a oborovou radou.

 

Studijní plány studijních programů naleznete na odkazech níže:

Bakalářské studium – samostatné (jednoobor)

Bakalářské studium – sdružené (dvouobor)
Magisterské navazující studium – samostatné (jednoobor)
Magisterské navazující studium – sdružené (dvouobor)

plany.ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Doporučené studijní plány