Doporučení pro bakalářské a diplomové práce

Doporučení pro formální i obsahovou stránku absolventských prací na Ústavu etnologie FF UK naleznete ve formátu .pdf  zde: Zásady zadávání bakalářských a diplomových prací 2022

Navrhovaná témata absolventských prací na Ústavu etnologie FF UK zde: Tematické okruhy BP a DP 2023

Úvod > Studium > Doporučení pro bakalářské a diplomové práce