prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

E-mail: leos.satava@ff.cuni.cz

Kancelář: 219

Konzultační hodiny: po předchozí e-mailové domluvě

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Etnické minority; menšinové jazyky; etnojazyková revitalizace; sociolingvistika; migrační procesy;

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

1979      absolvent oboru národopis–dějepis, FF UK, Praha;

1980      PhDr., FF UK Praha;

1984      CSc., FF UK, Praha;

1996      habilitace, FF UK, Praha;

2005     profesura; FF UK, Praha;

 

1980-dosud     odborný asistent/docent/profesor: Ústav etnologie FF UK, Praha

1996–2001      výzkumný pracovník: Lužickosrbský institut (Serbski institut/Sorbisches Institut), Budyšín/Bautzen (Německo)

2003–2006      docent/profesor: Katedra obecné antropologie, FHS UK, Praha

2005-dosud     profesor: Katedra etnologie a mimoevropských studií; FF UCM, Trnava (Slovensko)

2006–2012      profesor: Katedra sociálních věd, FF, Univerzita Pardubice;

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Etnické menšiny Evropy

Etnické menšiny Českých zemí

Revitalizace jazyka a kultur etnických menšin Českých zemí

 

Magisterské:

Problémy etnicity a menšinových jazyků

Teorie etnicity

Migrační procesy a české vystěhovalectví

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Šatava, L. 2017. „Noví mluvčí“ v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah, Národopisná revue, 27, 2017 (4): 323–330;

Šatava, L. 2016. Roviny novodobé lužickosrbské etnické identity, Český lid, 103, 2016 (3): 419–436.

Šatava, L. 2015. Evropská etnika bez státu. Rozměry asimilace a revitalizace – 23 případů. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

Šatava, L. 2013. Etnicita a jazyk. Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun EU.
Šatava, L. 2013. The Ethnolinguistic Situation of Aromanians (Vlachs) in Macedonia: Young People in Kruševo as Indicators of Ethnic Identity and Attitude to the Language, Treatises and Documents. Journal of Ethnic Studies/Razprave in gradivo. Revija za narodnostna vprašanja, 71 (December 2013): 5–26;
Šatava, L. 2009. Jazyk a identita etnických menšin, Možnosti zachování a revitalizace. Praha: SLON.

Šatava, L. 2006. Młodźina – identita a rěč. Ideje, naprawy a argumenty. Budyšin: Rěčny centrum WITAJ.

Šatava, L. 2005. Sprachverhalten und ethnische Identität. Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende. Bautzen: Domowina-Verlag.
Šatava, L. 1994. Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha: Ivo Železný.

Šatava, L. 1989. Migrační procesy a české vystěhovalectví do USA. Praha: Univerzita Karlova.

 

BIBLIOGRAFIE

.pdf

 

PROJEKTY A GRANTY

Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku (Huncokári), APVV-15-0360, FF UCM, Trnava; od 2016 (garant)
Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave (ITMS kód: 26110230104), 2013–2015 (garant)
Cuius Regio, FF UK Praha; grantové schéma: EuroCORECODE Programme of the European Science Foundation, č. projektu: 201 869; 2010–2013 (spolupracovník)
Výzkumný zámer České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes; MSM 0021620827, FF UK Praha, 2005–2011, (spolupracovník)

 

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH, ODBORNÝCH A PROFESNÍCH SPOLEČNOSTECH

Česká národopisná společnost (od 1980);

Společnost přátel Lužice (od 1998; v letech 2002–2006 předseda, 2006–2008 místopředseda; čestný člen);

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (od 1995);

 

člen ediční rady Ethnologia Actualis Slovaca;

člen redakční rady lužickosrbského kulturního časopisu Rozhlad (Budyšín, Německo);

člen autorského kolektivu Encyklopedie Lužických Srbů (Sorbisches Kulturlexikon), Bautzen (Německo);

člen odborné rady internetového vědeckého časopisu Adeptus (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Polsko);

Úvod > Vyučující > prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.