přednáška „Domov jako turistický cíl v době studené války“, dr. Kreisslová, 4. 9. 2023

Srdečně zveme 4. září od 14:00 na přednášku „Domov jako turistický cíl v době studené války. Nostalgická turistika vysídlených Němců z Československa po roce 1945“  dr. Sandry Kreisslové v rámci veřejných seminářů Etnologického ústavu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

Přednáška se zabývá fenoménem nostalgické turistiky německy hovořících obyvatel, kteří byli po roce 1945 nuceně vysídleni z Československa a v období studené války cestovali do své „staré vlasti“. Od druhé poloviny padesátých let minulého století lze zaznamenat první legální individuální, o něco později i organizované, cesty do Československa, které byly jednak reakcí na mírně se uvolňující československou politiku cestovního ruchu a vydávání vstupních víz západoevropským cizincům, jednak na zlepšující se ekonomickou situaci německých vysídlenců ve Spolkové republice Německo. Pozornost bude věnována zejména otázce specifik těchto cest, jejichž cílem se stal „bývalý domov“ za železnou oponou, jejich historickým proměnám a reflexím v dobovém sudetoněmeckém mediálním diskurzu, jenž nostalgickou turistiku a cestovatelské zkušenosti odhaluje jako silně ideologizované a politicky instrumentalizované téma.

Více informací naleznete zde:

http://www.eu.avcr.cz/cs/aktuality/Domov-jako-turisticky-cil-v-dobe-studene-valky.-Nostalgicka-turistika-vysidlenych-Nemcu-z-Ceskoslovenska-po-roce-1945/?fbclid=IwAR3m_d2r9YpNzP4x8ocfomq_DyTeDl_wIkqJE8hhZ9278SuvMZy90mXlv5s

 

Úvod > Nástěnka > přednáška „Domov jako turistický cíl v době studené války“, dr. Kreisslová, 4. 9. 2023