Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Letní semestr akademického roku 2021/2022

 

Ústav etnologie FF UK vyhlašuje dodatečné výběrové řízení pro vyjíždějící studenty na studijní pobyty Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2020/2021.

Přihlášky zašlete do emailové schránky koordinátorky Erasmu dr. Barbory Půtové (barbora.putova@ff.cuni.cz) do pátku 27. srpna 2021.

Přihláška musí obsahovat:

  • Název konkrétní univerzity.
  • Údaje uchazeče, zejména ročník studia (podmínkou pro přihlášení je minimálně 2. ročník bakalářského studia) a emailovou adresu.

Dále uchazeč s přihláškou odevzdá:

  • Motivační dopis v angličtině (v případě zájmu o pobyt v německy mluvících zemích může být i v němčině) v rozsahu 2 až 3 NS, v němž vysvětlí důvody svého zájmu o studijní pobyt na příslušné univerzitě.
  • Strukturovaný životopis v českém jazyce.

Bližší informace k pobytům Erasmus+ jsou uvedeny zde: https://bit.ly/3tud5ES

Přihlášku je potřeba si současně založit v univerzitní aplikaci: https://is.cuni.cz/webapps/

Výběrové řízení na studijní pobyt na základě včas odevzdaných přihlášek proběhne v pátek 3. září 2021 v 10:00 v Zoomu.

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+