BZK a SZZK 2. 9. 2021

Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky se na Ústavu etnologie budou konat dne 2. 9. 2021 od 9:30 hodin.

Termín odevzdání závazné přihlášky je pro BZK i SZZK 13. 7. 2021.

Finální termín odevzdání absolventských (bakalářských a diplomových) prací je stanoven na 16. 8. 2021. 

Termín kontroly splněných studijních povinností je pro BZK 13. 8. 2021 a pro SZZK 19. 8. 2021. 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK 2. 9. 2021