Ústav etnologie FF UK

je předním domácím vědeckopedagogickým pracovištěm v oblasti etnologických věd. Zaměřuje se na pedagogickou činnost a základní i aplikovaný výzkum se zaměřením na sociokulturní antropologii Evropy, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku.

Studium etnologie

Ústav etnologie FF UK nabízí každoročně otevírané prezenční studium oboru Etnologie v bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Mgr.) a doktorském (Ph.D.) stupni studia.