Výzva – Studentské projekty SVV 7 prodloužena do 14. 8.

Termín přihlášek studentských projektů do Specifického vysokoškolského výzkumu byl posunut do 14. srpna!
Více informací naleznete níže:
Výzva k podávání přihlášek do studentských vědeckých projektů pro rok 2023 z prostředků programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Strategické regiony a jejich výzkum v současném světě.“ (č. 260673)
Rada SVV „Strategické regiony a jejich výzkum v současném světě“ vyhlašuje interní soutěž o podporu výzkumné a publikační činnosti studentů z kateder zapojených do tohoto projektu, tj. KBV, KJBS, KSES, KSI, ÚAS, ÚETN, ÚPOL, ÚVES. Soutěž je určena studentům doktorského a magisterského studia. O výsledcích rozhoduje Rada SVV.
V rámci programu máme možnost podpořit talentované studenty magisterského a zejména doktorského studia. Podpora formou stipendia se týká:
• Doktorandů, kteří v letošním roce publikovali/budou publikovat vykazatelný výstup.
• Doktorandů, kteří jsou vysoce talentovaní a jejich současný výzkum povede v nejbližší době k publikačním výstupům a vysoce kvalitním disertačním pracím.
• V odůvodněných případech může podpora být udělena i studentům navazujícího magisterského studia.
• Preferujeme vytvoření týmů pod vedením garanta, který reprezentuje doktorandy příslušného pracoviště v Radě SVV 7. Nevylučujeme ale ani individuální žádosti.
Pokud doktorand či student NMgr. požaduje odměnu za publikační výstup, je povinen specifikovat, co plánuje vydat (bibliografický údaj včetně stavu textu: rozpracováno – odevzdáno k recenznímu řízení, přijato k vydání – v tisku). Prosíme o specifikaci, kdy očekává vydání.
Pokud je podpora žádána na výzkum vedoucí k budoucímu publikačnímu výstupu nebo disertaci, je potřeba předložit název projektu, jeho popis a zdůvodnění, specifikovat účel financování a připojit jednoduchý rozpočet (cestovné, konferenční poplatky, publikační náklady…).
Prosíme připojit jméno garanta (představitele Rady SVV 7 za příslušné pracoviště), případně též školitele, který může být nominován na odměnu za vedení studentského projektu.
Žádosti, prosím, zašlete na e-mail stanislav.tumis@ff.cuni.cz. Termín odevzdání je posunut do 14. srpna 2023. O přidělení podpory rozhodne Rada SVV na svém dalším zasedání nejpozději v září 2023.
Obecné informace zde:
https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/grantove-prilezitosti-v-ramci-uk/specificky-vysokoskolsky-vyzkum/
Úvod > Nástěnka > Výzva – Studentské projekty SVV 7 prodloužena do 14. 8.