Harmonogram BZK a SZZK v zářijovém termínu akademického roku 2022/2023

Státní závěrečné zkoušky (BZK a SZZK) a obhajoby absolventských prací (BP/DP) na Ústavu etnologie proběhnou 13. 9. (Bc.) a 14. 9. 2023 (NMgr.).

Termín odevzdání závazné elektronické přihlášky ke státní zkoušce je 12. 7. 2023.

Odevzdání práce elektronicky v SIS je do 13. 8. 2023.

Kontrola plnění studijních povinností před státní zkouškou je do 17. 8. 2023.

Úvod > Nástěnka > Harmonogram BZK a SZZK v zářijovém termínu akademického roku 2022/2023