České vesnice v srbském Banátu: Terénní praxe Ústavu etnologie FF UK 2021

V srpnu 2021 se studenti Ústavu etnologie FF UK podíleli na terénním a archivním výzkumu v českých vesnicích v srbském Banátu. Terénní praxe byla organizována společně s Českou besedou v Bele Cerkvi, Českou besedou v Kruščici a Českou národní radou v Srbsku, které studentům zajistily ubytování a vlídné přijetí.

Skupina 25 studentů etnologie a kulturní antropologie se v terénu zabývala tématy, jako je architektura českých vesnic, česká svatba, řemesla, hroby a pohřbívání, či lidové léčitelství a porodnictví. V archivu České besedy v Bele Cerkvi studenti zpracovávali materiály, které budou použity pro publikaci, která vyjde na počest 100 let od založení této krajanské organizace v Srbsku.

Kromě formálních i neformálních rozhovorů a zúčastněného pozorování se studenti aktivně zúčastnili také Paprikašijády – soutěže ve vaření paprikáše – v Českém Selu, která je součástí Festivalu Banát. Vedle výsledků ve formě chystaných publikací přinesla již akce mnohé plody v rovině všeobecně obohacující mezikulturní výměny (probíhající po celu dobu intenzivně) mezi všemi zúčastněnými stranami.

Děkujeme všem zapojeným organizacím za podporu a pomoc, stejně jako za vstřícné přijetí. Speciální dík patří Stanislavu Havlovi, českému učiteli v Kruščici, který byl duchovním otcem a patronem celé akce, jež by se bez něj nikdy neuskutečnila.

Úvod > Nástěnka > České vesnice v srbském Banátu: Terénní praxe Ústavu etnologie FF UK 2021