Aktuální univerzitní informace pro studenty

Promoce
Ohlášené termíny promocí jsou v tomto okamžiku stále platné. Jejich konání je možné v režimu hromadných akcí. Pokud bude nutné promoce zrušit, nabídneme absolventům náhradní termín v letním semestru.
Bakalářské promoce plánované na měsíc říjen 2020 se z důvodu větší kapacity a tím zachování větších hygienických opatření (rozestupy, sezení všech hostů) přesouvají z Profesního domu do prostor Karolina. Všechny absolventy, kterých se to týká, budeme informovat e-mailem.
Výdej průkazů UK
Centra výdeje průkazů UK fungují bez omezení.
Připomínáme, že při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu https://cuni.cz/UK-3249.html mimo prostory budovy.
Při rezervaci přepážky pro velké skupiny zahraničních studentů prosím fakulty o dodržování předem domluveného postupu (např. rozdělení skupiny na několik menších, český doprovod apod.).
Menzy
V tomto týdnu zůstává zachován provoz všech menz. V příštím týdnu bude rozhodnuto, s ohledem na počty vydaných jídel a na předpokládanou vytíženost jednotlivých menz, o uzavření některých kuchyní a o dovozu jídel do provozoven.
Koleje
Nástupy na koleje v hlavním městě Praze jsou posunuty k termínu 1. 11. 2020.
Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020.
Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování.
Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn.
Studenti, kteří se nastěhovali k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni nenavštěvují praktické vyučování, mohou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí. Studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazena dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci.
Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK.
V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.bounce@kam.cuni.cz
Úvod > Nástěnka > Aktuální univerzitní informace pro studenty