Zásady pro zadávání bakalářských a diplomových prací na ÚE FF UK

Nové zásady pro zadávání absolventských prací na Ústavu etnologie FF UK vstoupily v platnost dne 10. 1. 2017; slouží i jako „příklad dobré praxe“ a návod i pro ty práce, které jsou již zadané a rozpracované. Zásady naleznete zde: Zásady zadávání bakalářských a diplomových prací na ÚE FF UK 2017.

Při vybírání témat budoucích absolventských prací dále doporučejeme konzultovat tematické okruhy vypsané pedagogickými pracovníky Ústavu etnologie, které naleznete zde: Tematické okruhy BP a DP

Úvod > Nástěnka > Zásady pro zadávání bakalářských a diplomových prací na ÚE FF UK