doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.

E-mail: marek.jakoubek@ff.cuni.cz

Kancelář: C215

Telefon: Telefon: +420 221 619 622

Konzultační hodiny: úterý 10:50 – 12:10 (C215)

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Teorie etnicity, metodologie (společenských) věd, romské/cikánské skupiny v České Republice a na Slovensku, česko-bulharská krajanská problematika, s důrazem na jedinou českou obec v Bulharsku – Vojvodovo.

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2013                   Sociální a kulturní anropologie; FHS UK (doc.)

2013                   Obecná antropologie (Ph.D.)

2006                   Katedra antropologie ZČU (PhDr.)

2001-2006          Katedra teorie kultury FF UK (Ph.D.)

1996-1999          Obecná antropologie, FSV UK (Mgr.)

1993-1996          Institut základů vzdělanosti UK (Bc.)

 

ZS 2014-2022                ředitel Ústavu etnologie FF UK

2014-2015                     proděkan pro vědu FF ZČU v Plzni

ZS 2001-doposud          odborný asistent, od 2013 docent na Katedře antropologie FF ZČU v Plzni

2011-2013                      externí vyučující na Katedře sociální ekologie, FHS UK.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Úvod do etnologických a antropologických věd, Terénní výzkum, Seminář k bakalářské práci I., II., Teorie nacionalismu, Antropologie a Romové

Magisterské:

Teorie etnologických a antropologických věd, Interdisciplinární přesahy etnologických a antropologických věd, Terénní výzkum, Diplomní seminář, Teorie etnicity, Symbolická antropologie, Migrační procesy v Evropě

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Jakoubek, Marek. 2022. National Indifference in post-Ottoman space. A case from Northwest Bulgaria. Nationalities Papers. 50 (2): 395-416; ISSN: 0090-5992 (Print), 1465-3923 (Online). DOI: https://doi.org/10.1017/nps.2021.5

Jakoubek, Marek. 2022. A breakthrough of Ethnic Groups and Boundaries – reality or a myth? (On amnesia in ethnicity studies). Ethnicities. 22 (2): 177-195. https://doi.org/10.1177/14687968211047052

Marek Jakoubek. 2022. An unpublished contribution to Ethnic Groups and Boundaries: ‘Interethnic relations in Toro’ by Axel Sommerfelt. History and Anthropology, DOI: 10.1080/02757206.2022.2034627

Jakoubek, Marek. 2018. The death of informants or when a fieldworker outlives the community studied, International Journal of Social Research Methodology 22 (2): 207-218; https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1517233

Jakoubek, Marek. 2018. On the Process of National Indifferentiation. The case of Bulgarian ‘Czechs’, Nations and Nationalism, 24 (2): 369-389; https://doi.org/10.1111/nana.12381

Budilová, L., J. – Jakoubek, M. 2017. Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo, Sofia: New Bulgarian University; ISBN 978-954- 535-000- 9.

Jakoubek, M. 2016.„Anthropology in Eastern Europe between positivism and constructivism: A case fromthe Czech Republic.“ Anthropological Notebooks 22 (3): 25-45; ISSN 1408-032X.

Jakoubek, M., ed. 2016. Teorie etnicity. Čítanka textů, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 733 s., ISBN: 978-80-7419-185-5.

Якоубек, М.2016. Войводово. Историята на едно чешко село в България  през погледа (не само) на неговите жители, София: Парадигма, ISBN 978-954-326-271-7.

Jakoubek, M. – Budilová, L. 2015. “Parentesco y localidad. Un grupo gitano transnacional, Arxiu d’Etnografia de Catalunya.” 15: 73–93; ISSN: 0212-0372

Якоубек, М. 2013. Войводово – едно непознато чешко село в България, София: Парадигма, ISBN: 978-954-326-191-8.

Jakoubek, M. – Budilová, L.2014. “La méthode généalogique et son application pour réaliser une enquête dans une colonie tsigane.”Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2): 299-312; ISSN: 1216-9803.

Jakoubek, M. – Budilová, L.2014. “Romové, Československo a transnacionalismus.” Sociológia,46 (5): 487-503.

Jakoubek, M. – Budilová, L.2013. “Metamorfosis de los patrones de matrimonio de las osadas gitanas eslovacas en las áreas urbanas de Chequia.” Revista de Antropología Experimental13 (24): 399-419. ISSN: 1578-4282.

Jakoubek, M. 2010. “From believers to compatriots. The case of Vojvodovo – ´Czech´ village in Bulgaria.” Nations and Nationalism 16(4):675-695; ISSN: 1354-5078.

 

BIBLIOGRAFIE

.pdf

 

PROJEKTY A GRANTY

2016 – hlavní řešitel projektu Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií. Grant Univerzity Karlovy (No. 260421) v rámci v rámci soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy (SVV UK).

2015 – řešitel projektu „Reemigrace a adaptace vojvodovských Čechů“ (ZČU SGS-2015-076).

2015 – řešitel projektu „Bulhaři na Plzeňsku – pracovní migrace (09 PUM 2015), grant statutárního města Plzeň.

2014 – řešitel (s L. J. Budilovou) projektu „Dům v Bulharsku: antropologie domu v komparativní perspektivě“ (ZČU SGS-2014-009).

2010-2013 – řešitel (s L. J. Budilovou) projektu „Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity“ P405/10/0471.

 

CV

.pdf

 

Úvod > Vyučující > doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.