Literatura k BZK A SZZK

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Bc.

ZÁKLADNÍ PŘEHLEDOVÉ PRÁCE

 • Murphy, Richard F., 2004, Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.
 • Soukup, Václav, 2000, Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.

SOCIOKULTURNÍ ANTROPOLOGIE

 • Eriksen, Thomas H. 2012, Etnicita a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Lawless, Robert, 1996, Co je to kultura. Praha: Votobia.

ETNOLOGIE

 • Bahenský, František a kol, 2014, Velké dějiny zemí Koruny České. Tematická řada. Lidová kultura. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014 (Hlava první, a pouze orientační přehled ve zbytku knihy).
 • Jančář, Josef a kol. 2011, Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

Folkloristika

 • Bahenský, František a kol, 2014, Velké dějiny zemí Koruny České. Tematická řada. Lidová kultura. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014 (kapitola „Lidová slovesnost v kontextu české vzdělanosti a písemnictví“, s. 482-527).
 • Leščák, Milan – Sirovátka, Oldřich, 1982, Folklór a folkloristika (O ľudovej slovesnosti). Bratislava: Smena, 1982.
 • DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM NMgr.

ZÁKLADNÍ PŘEHLEDOVÉ PRÁCE

 • Eriksen, Thomas H. 2008. Sociální a kulturní antropologie, Praha: Portál.
 • Soukup, Václav, 2011. Antropologie: Teorie člověka a kultury. Praha: Portál.

SOCIOKULTURNÍ ANTROPOLOGIE

 • Eriksen, Thomas H. 2012, Etnicita a nacionalismus. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Lawless, Robert, 1996. Co je to kultura. Praha: Votobia.
 • Lévi-Strauss, C. 2000. Myšlení přírodních národů, Praha: Dauphin.
 • Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: SLON (kapitoly 1, 2, 3, 10).

ETNOLOGIE

 • Bahenský, František a kol, 2014, Velké dějiny zemí Koruny České. Tematická řada. Lidová kultura. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014 (Hlava první, a pouze orientační přehled ve zbytku knihy).
 • Bogatyrev, Petr, 1971. Souvislosti tvorby. Cesty k struktuře lidové kultury a divadla. Praha: Odeon.
 • Doušek, Roman a kol. 2014. Úvod do etnologického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. (kapitola „Etnologický výzkum“, s. 11-119)
 • Jančář, Josef a kol. 2011, Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

Folkloristika

 • Bahenský, František a kol, 2014, Velké dějiny zemí Koruny České. Tematická řada. Lidová kultura. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014 (kapitola „Lidová slovesnost v kontextu české vzdělanosti a písemnictví“, s. 482-527).
 • Bowie, Fiona, 2008, Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál (kapitola 10. Mýtus, s. 271-307)
 • Horálek, Karel, 1979, Folklór a světová literatura. Praha: Academia (kapitoly I. a II., s. 7-62).
 • Leščák, Milan – Sirovátka, Oldřich, 1982. Folklór a folkloristika (O ľudovej slovesnosti). Bratislava: Smena.
Úvod > Nástěnka > Literatura k BZK A SZZK