Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

E-mail: Petra.LuptakBurzova@ff.cuni.cz

Kancelář: Celetná, 3. patro, 319

Telefon: Telefon: +420 221 619 642

Konzultační hodiny: středa 9,00-10,00, místnost č. 319

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

kolektivní identifikace, národní ideologie, třída a rasa, skupinová paměť, antropologie práce, urbánní antropologie, multikulturalismus

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2010                 Ph.D. Etnologie, FF ZČU

2007-2015        asistent/odborný asistent, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU

2012-2017        výzkumník a odborný asistent, Katedra antropologie, FF ZČU

2016-dosud       odborný asistent, Ústav etnologie, FF UK

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Úvod do terénního výzkumu, Multikulturalismus. Teorie a praxe, Etnografie dělnictva

Magisterské:

Urbánní antropologie, Politická a ekonomická antropologie, Antropologie práce

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Lupták Burzová, P. 2017. Být naplánován / Geografie nekvalifikovaných dělníků a dělnic, In: R. Osman, L. Pospíšilová (eds.) Geografie „okrajem“. Praha: Karolinum.

Burzová, P. et al. 2016. Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě. Sociální studia/Social Studies 2016: 10.4.

Burzová, P. 2015. Okouzleni pohledem na dav. Principy uzavření a meze postsocialsitické slovenské identifikace. Praha: SLON.

Burzová, P. 2015. Politika poloveřejnosti: narativní analýza sporů o demolici Domu hrůzy u Radbuzy. Brno: Doplněk.

Burzová, P. 2012. Towards a new past: Some reflections on nationalism in post-socialist Slovakia. Nationalities Papers 40.6: 879-894.

 

PROJEKTY A GRANTY

Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce, OP VVV 2017-

Instrumental Politicization of History as a Legitimization Tool of Political Regimes, GA ČR 2018-

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality, MVČR 2015-2017

Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech, OP VK 2012-2015

Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa, NAKI 2012-2014

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

European Association of social antropology

Úvod > Vyučující > Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.