Mgr. Karel Šima, Ph.D.

E-mail: karel.sima@ff.cuni.cz

Kancelář: 319

Telefon: Telefon: +420 221 619 642

Konzultační hodiny: úterý 14,10-14,55 č. 319

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Teorie a metodologie etnologických a historických věd, moderní festivity, studium rituálu a performance, kulturní studia a populární kultura v středoevropském prostoru

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2002    Mgr. Historie, FF UK
2010    Ph.D. Historická antropologie, FHS UK

 

2006-2017    výzkumný pracovník, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

2010-2011     odborný asistent, Ústav českých dějin, FF UK

2009-2011     odborný asistent, Katedra antropologických a historických věd, FF ZČU

2016-             odborný asistent, Ústav etnologie, FF UK

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Úvod do etnologických a antropologických věd, Úvod do evropské etnologie a folkoristiky, Dějiny evropské etnologie a fokloristiky, Etnologický a antropologický proseminář, Festivity jako badatelský problém

Magisterské:

Teorie etnologických a antropologických věd, Kritická reflexe česk(oslovensk)é etnologické a antropologické vědy, Popular Culture in Central and Eastern Europe between Socialism, Od rituálu k performativitě

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Šima, K. 2017. Od rituálů a obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby, Studia Ethnologica Pragensia 2017 (1): 17-49.

Šima, K.; Kavka, T.; Zimmerhaklová, H. 2015. “By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century, In: K. Lajosi, A. Styren (eds.) Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe. Leiden: Brill, p. 187-205.

Šima. K. 2013. Tschechische nationale Feste im medialen Konflikt. Zur Konstruktion der modernen Medialität der Feiern In: W. Behringer, M. Havelka, K. Reinholdt (eds.) Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, p. 198-211.

Šima, K. 2017. Evidence in Czech research evaluation policy: measured and contested, Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 13 (January 2017): 81-95.

Dvořáčková, J; Pabian, P.; Smith, S.; Stöckelová, T.; Šima, K.; Virtová, T. 2014. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum [Politics and Every-day Life in Czech Higher Education: Ethnographic Encounters of Education and Research] Praha: SLON.

Šima, K.; Pabian, P. 2013. Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. [Humboldt’s Paradise Lost: The Ideology of Einheit von Forschung und Lehre in Higher Education] Praha: SLON.

 

BIBLIOGRAFIE

publications

 

PROJEKTY A GRANTY

Budování scény: Česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialism k post-socialismu, GA ČR 2017-2019 (spolupracovník)

The contribution of Higher Education Institutions to Strengthen Socio-economic Development of Peripheral Regions in Norway and the Czech Republic, Česko-norský výzkumný program 2015-2017 (spolupracovník)

Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice, GA ČR 2011-2013 (spoluřešitel)

Umění, architektura, design a národní identita, NAKI MK 2015 (spolupracovník)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (“IPN Metodika”), MŠMT 2012-2015 (garant activity)

JOREP – Investments on joint and open R&D programs and analysis of their economic impact, European Commision 2011-2013 (národní expert)

CURRICULUM VITAE

 

 

Úvod > Vyučující > Mgr. Karel Šima, Ph.D.