doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

E-mail: frantisek.vrhel@ff.cuni.cz

Kancelář: C213

Konzultační hodiny: středa 14:00 – 16:00 (C213)

 

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Jazyk a kultura, teorie a metodologie antropologie,

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

1968     magisterské studium FF UK v Praze (obor: romistika-rusistika)

1970     PhDr.

1978     CSc.

1987     habilitace v oboru etnologie

 

1970                 odborný asistent na FF UK

1988                 docent na FF UK

19892015        ředitel Ústavu etnologie FF UK

1991-1994        proděkan na FF UK

1994-2000        děkan FF UK

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Bakalářské:

Teorie a metodologie,

Seminář

Magisterské:

Antropologické myšlení, Lingvistická antropologie

 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Vrhel, F.: Pygmejové: Sempernitas ethnologica? Praha, 2006, In: Etnologie a kuriozity, s. 7-17.

Vrhel, F.: Ars poetica, Praha, 2006, In: Svět literatury 16, č. 33, s. 221-223 (recenze v časopise).

Vrhel, F.: Chaos a etnologie, Praha, 2006, In: Český lid, 93 č. 3, s. 303-317.

Vrhel, F.: Antropologie sexuality, erotiky a lásky (kapitola 4). In: Kruh prstenu. 1. vyd. 2007, Brno: Akadermické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA; s. 187-229. ISBN 978-807204-493-1, (soubor) CERM, 978-80-86258-70-6 (soubor) NAUMA.

Vrhel, F.: Etnologie a pražský structuralismus: Petr G. Bogatyrev. In: Český lid 94. 2007, č. 4, s. 337-347. ISSN 0009-0794.

Vrhel, F.: Hesla v encyklopedii (Headings). In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. 2007, Praha: Mladá fronta; s. 27-28, 54-54, 137-138, 329-330, 780-781, 1041-1042. ISBN 978-80-204-1712-1, 978-80-204-1450-2.

Vrhel, F.: Malinowski a psychoanalýza. In: Sex a represe v divošské společnosti. 1. vyd. 2007, Praha: SLON; s. 225-232. ISBN 978-80-86429-76-2.

Vrhel, F.: Etnologie a pražský strukturalismus II: Claude Lévi-Strauss. In: Český lid. 2008, roč. 95, č. 1, s. 1-15. ISSN 0009-0794.

Vrhel, F.: Pojem lévistraussovské „torze“. In: Český lid. 2008, roč. 95, č. 4, s. 369-382. ISSN 0009-0794.

Vrhel, F.: Případ Pirahá. In: Český lid 2009, roč. 96, č. 2, s. 147-163. ISSN 0009-0794.

Vrhel, F.: Vlastní jména: etnologická reflexe. In: Studia Ethnologica Pragensia, 2010/1, s. 13-24. ISSN 1803-9812.

Vrhel, F.: Wittgenstein a etnologie: James G. Frazer, Studia Ethnologica Pragensia, sv. 1, ed. Miloš Tomandl, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 13-25.

Vrhel, F.: Ontica Tarahumara, Studia Ethnologica Pragensia, sv. 2, ed. Miloš Tomandl, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 13-21.

Vrhel, F.: Symbol: A Transcultural View, Studia Ethnologica Pragensia, sv. 1, ed. Miloš Tomandl, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 13-19.

Vrhel, F.: Jazyky nativní Iberoameriky a misie, Studia Ethnologica Pragensia, sv. 2, ed. Miloš Tomandl, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 13-22.

Vrhel, F.: Ethnology and Prague structuralism: Petr G. Bogatyrev, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 2013/1(18), 5-19.

Vrhel, F.: Jorge Luis Borges a etnologie: James G. Frazer, Studia Ethnologica Pragensia, sv. 1, ed. Miloš Tomandl, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 13-22.

Vrhel, F.: Mužství a ženství: etnologická perspektiva.  Muž a žena – vztahové súvislosti v kontexte múzejných sbierok, Bratislava 2014, s. 30-47.

 

 

Úvod > Vyučující > doc. PhDr. František Vrhel, CSc.