Doporučená témata bakalářských a diplomových prací

Aktualizovaná doporučená témata, tematické okruhy potenciálních bakalářských a diplomových prací (včetně příkladů těch úspěšně realizovaných) naleznete na odkazu níže:

Doporučená témata BP a DP

Úvod > Nástěnka > Doporučená témata bakalářských a diplomových prací