Workshop Otázky kulturní „konstruovanosti“ těhotenství a porodu, 24. 1. 2023, 10:00

V úterý 24. 1. 2023 od 10:00 hodin si vás dovolujeme pozvat na workshop navazující na kurz doc. Jana Horského Kulturní souvislosti demografického chování, který proběhne v budově FF UK v Celetné 20 v místnosti č. 335.

 

Hostují: Martina Přibyláková, Magdalena Ezrová a Anna Škvorová

Martina Přibyláková: Vztah k tělu a jeho vliv na průběh a zkušenost těhotenství a porodu i generace nových lidí
Při rozhovorech s dulami (/upper-/middle class) v Limě vyvstávala jako hlavní témata odcizení žen jejich těhotnému a rodícímu tělu, strach z těla, porodu, porodní bolesti. Nekonfliktní a přijímající vztah k tělu je přitom mnohými „alternativci“, kam duly spadají, ale i některými obstetrami pokládán za důležitý pro dobrý průběh těhotenství, a především porodu (obstetry jsou něco jako porodní asistentky, jejich působnost se však rozhodně nepřekrývá např. s působností porodních asistentek v USA). Jakým způsobem vztah těhotných a rodiček k vlastnímu tělu ovlivňuje průběh a zkušenost těhotenství a porodu? Jakým způsobem ovlivňuje kondici vytvářeného embrya, fetu a novorozence, tj. nového člověka, nových lidí a občanů?

Magdalena Ezrová: (Ne)dotknutelnost těla a porod
Téma explicitního souhlasu v oblasti sexuality je aktuálně velmi diskutovaným tématem a lze se tázat na roli sexuality v porodním procesu. V souvislosti s tím jsou pro mě stěžejní tyto otázky: Jak by se mělo přistupovat k rodícímu ženskému tělu? Má žena právo nakládat se svým tělem, jak sama uzná za vhodné, i během těhotenství a porodu? Nebo se má řídit radami experta?

Anna Škvorová: Sexualita porodu z pohledu zdravotníků
To, jak společnost, a především zdravotníci vnímají porod a jaké znalosti o neurohormonálních procesech porodu mají, má zásadní vliv na průběh a prožívání porodu. Pokud zdravotníci vnímají porod jako součást sexuálního života, poskytují kvalitnější péči a zvyšují následnou spokojenost žen s porodem. Porodní asistentky znalé sexuálních aspektů porodu jsou schopné zajistit citlivou péči, vhodné intimní prostředí, povzbudit zdravé sexuální vztahy, odbourávat kulturní stigma a případný stres a obavy u porodu, čímž mimo jiné zvyšují pravděpodobnost příjemných tělesných prožitků u porodů a hladkého tzv. reflexivního vypuzení plodu. Jaké zkušenosti a prožitky mají zdravotníci v souvislosti se sexualitou porodu, jaké pohledy mají na sexualitu porodu a její složky, jak s nimi pracují a s jakými problémy se ve své práci potýkají? Jakou roli hraje způsob práce a délka praxe zdravotníků nebo jejich vlastní osobní zkušenosti?

+ diskuse

Úvod > Nástěnka > Workshop Otázky kulturní „konstruovanosti“ těhotenství a porodu, 24. 1. 2023, 10:00