Přednáška „Vplyv početnosti lokálnej populácie na variabilitu lokálnej kultúry“, 29. 11.

Srdečně zveme na přednášku doc. PhDr. Ivana Murina, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica) Vplyv početnosti lokálnej populácie na variabilitu lokálnej kultúry, která proběhne 29. listopadu 2022 od 9.10 do 10.40 hodin v prostorách FF UK v Celetné 20 v učebně č. 335.

S případnými zájemci bude možné po přednášce ještě debatovat.


Ivan Murin je kultúrny antropológ a terénny etnograf. Študoval na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Habilitoval v roku 2018 na Fakulte humanitních studií UK v Prahe. Zaoberá sa transmisiou kultúry a jej znakovou analýzou. Analyzuje dedenie a dedičstvo kultúry kvalitatívnokvantitatívnymi metódami (mixed methods). Terénny výskum orientuje k zaznamenávaniu spôsobov kultúrnych adaptácií v lokálnych spoločenstvách.

Úvod > Nástěnka > Přednáška „Vplyv početnosti lokálnej populácie na variabilitu lokálnej kultúry“, 29. 11.