Cena Jaroslava Golla pro Jaroslava Kříže, absolventa Etnologie na FF UK

Cenu Jaroslava Golla za nejlepší dizertační práci získal absolvent doktorského programu Etnologie na FF UK Jaroslav Kříž.
Absolvent obdržel ocenění za dizertační práci s názvem „České Chicago“ – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852-1945″.

Práce Jaroslava Kříže vyšla v roce 2022 také knižně pod názvem „Česká Amerika: Chicago“. Kniha přináší komplexní pohled na vývoj české komunity v americkém Chicagu v časovém horizontu 1848–1945. Stěžejní část publikace je věnována socio-kulturnímu, hospodářskému a politickému vývoji české menšiny z etno-historického pohledu.

Literární cenu Jaroslava Golla uděluje Klub autorů literatury faktu a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni za výjimečné absolventské práce studentů středních a vysokých škol.

Úvod > Nástěnka > Cena Jaroslava Golla pro Jaroslava Kříže, absolventa Etnologie na FF UK