Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

 

E-mail: lukas.hanus@ff.cuni.cz

Kancelář: Celetná, 3. patro, 319

Telefon: Telefon: +420 724 855 895

Konzultační hodiny: pondělí 9:30 – 10:30 č. 319

  

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Metodologie aplikované antropologie, urbánní antropologie, transnacionalismus, migrace.

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

2005                Bc. Sociální a kulturní antropologie, FF ZČU v Plzni

2009                Mgr. Sociální a kulturní antropologie, FF ZČU v Plzni

2016                Ph.D. Etnologie, FF ZČU v Plzni

 

2020 – dosud    Odborný asistent, Ústav etnologie, FF UK

2018–2019      Externí přednášející, Ústav etnologie, FF UK

2016– dosud      Výzkumník, konzultant v oblasti prostorového rozvoje na volné noze, https://www.hanuska.net/

2014-2016       Metodik projektu Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvojepotenciálu vybraných lokalit, Fond dalšího vzdělávání p. o. MPSV.

2013-2016       Anthropictures z.s., zakladatel, předseda spolku.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Migrace a trasnacionalismus

Aplikovaná antropologie v územním plánování měst a obcí v ČR

 

 KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Hanus L. 2018. Veřejný prostor pražské Troje a Císařského ostrova. Uživatelská perspektiva, hodnoty

území, reflexe návrhu. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Praha.

Hanus L., Stará K. 2017. Kvalitativní výzkum vnímání hodnot a deficitů veřejného prostoru Michle jeho

obyvateli – katastrální území Praha 4. Městská část Praha 4, Praha.

Hanus L. 2017. Výzkum volnočasových aktivit obyvatel Spořilova zaměřený na definování deficitů

volnočasové infrastruktury na Spořilově. Výzkum poptávky na podobu plánovaného

nového parku nad zastřešenou části Spořilovské spojky, Městská část Praha 4, Praha.

Hanus L. 2016. Kvalitativní výzkum mezi klíčovými lokálními aktéry v souvislosti se záměrem transformace

areálu Michelských pekáren v rezidenční oblast. Městská část Praha 4, Praha.

Hanus L. 2011. Přechod české krajanské komunity z obce Gerník (Rumunsko) do transnacionálního

momentu. In: Balkán a migrace (kol. monografie). Antropoweb, Západočeská

univerzita. Plzeň.

Hanus L. 2009. „Nové diaspory“ – diaspora jako transnacionální moment. Antropowezin 2-3/2009, Plzeň.

PROJEKTY A GRANTY

 

2019                        Podkladová antropologická studie pro revitalizaci Slezské ulice v Praze. – MČ Praha 3.

2018                        Divoká Vltava – I etapa revitalizace Císařského ostrova v Praze. – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

2018                        Výzkum využívání veřejných prostranství v Michli pro potřeby projektu revitalizace území tenisových kurtů LTC.
Zadavatel PasserInvest Group a.s.

2017                        Kvalitativní výzkum vnímání hodnot a deficitů veřejného prostoru Michle jeho obyvateli pro tvorbu územní studie rozvoje oblasti. – Zadavatel MČ Praha 4.

2016                       Sociologický výzkum potřeb obyvatel Spořilova ve vztahu k nově budovanému parku na zastřešené Spořilovské spojce.

2016                        Kvalitativní výzkum potřeb obyvatel pražské Krče pro zadání územní studie pro lokalitu nad budoucí stanicí metra D Nemocnice Krč. – MČ Praha 4.

2015                        Komunitní monitoring – antropologický průzkum komunitních aktivit a komunitních skupin na území MČ Praha 14. Zadavatel – Praha 14 kulturní p.o.

2015 – 2016             (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj na Praze 14.
Zahrada o.p.s. – Fondy EHP a Norska.

2013 – 2016             Lokální komunitní koordinace na Praze 14. – Anthropictures z.s.

2014                        Antropologický průzkum komunitních aktivit a komunitních skupin na území Plzně 1 pro projekty Den Meliny Mercouri, Pěstuj prostor a Skryté město – Evropské hlavní město kultury 2015.

2013 – 2014             Projekt Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit – MPSV ČR.

2013 – 2014             Plánuj Letnou! – Anthropictures z.s.
Participativního zapojení veřejnosti do územního plánování Prahy 7

2013                       Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14. – Anthropictures z.s.

2011                       Transnacionální vazby českých krajanů z Banátu. Antropologický terénní výzkum v českých vesnicích v rumunském Banátu. – Západočeská univerzita v Plzni.

 

GRANTY A OCENĚNÍ

10/2015 Certifikát Dobré praxe Národní sítě zdravých měst – projekt Praha 14: Koordinace komunitních aktivit – moderní antropologický výzkum. Národní síť zdravých měst. Certifikát získal spolek Anthropictures společně s UMČ Praha 14.

3/2015 Nadace rozvoje občanské společnosti – projekt (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj na Praze 14. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Autor návrhové žádosti, vedoucí projektu pro Zahrada o.p.s.

10/2013 Social impact awards 2013 – projekt Anthropictures. ERSTE Stiftung, WU Wien, Česká spořitelna (HUB Praha). Grant získalo Anthropictures z.s.

 

Úvod > Nezařazené > Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.