Vyjádření Ústavu etnologie k situaci na Ukrajině

Vedení Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK odsuzuje agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Jednomyslně se ztotožňujeme s tezí, že Ukrajina je svobodný autonomní stát s nárokem na vlastní sebeurčení a ochranu svého území včetně svých obyvatel. Vojenský vpád na její území je barbarským aktem namířeným na zastavení demokratizačních procesů v ukrajinské společnosti včetně užší spolupráce se zeměmi Evropské unie. Invaze ruských vojsk bude mít očekávatelný dalekosáhlý humanitární dopad, který se primárně dotkne obyvatel tohoto státu, v druhé řadě potom států sousedních. Vyjadřujeme plnou solidaritu ukrajinskému lidu a jsme připraveni nabídnout pomoc v řešení dopadů krizového stavu.
Východo- a jihoevropský region, do kterého Ukrajina spadá, je etnologům/žkám a antropologům/žkám z našeho ústavu dobře známý. Dlouhodobě zde dochází k profesní spolupráci na mnoha úrovních včetně přítomnosti ukrajinských studentů na UK a naopak. V mnoha ohledech mají naši zaměstnanci a studenti znalosti politických a kulturních reálií v tomto geopolitickém regionu a o diasporických vztazích migrantů z Ukrajiny.
Očekávatelnou humanitární krizi, včetně uprchlické vlny do ČR, bude vedení ústavu bedlivě sledovat a pružně zareaguje v nabídce spolupráce a koordinace při řešení dopadů očekávatelných událostí. Vítáme studentské aktivity v oblasti dobrovolnictví, případně spolupráce v již existujících programech pomoci a spolupráce Filozofické fakulty. V případě potřeby ústav nabídne koordinační platformu pro pomoc uprchlíkům, čímž zareaguje podobně jako zbytek solidární české společnosti na řešení dopadů krize.
Úvod > Nástěnka > Vyjádření Ústavu etnologie k situaci na Ukrajině