Odborná praxe a dobrovolnický program v Národním muzeu

Zajímavá možnost (nejen) splnění předmětu Odborná praxe (a příbuzných předmětů):
Dobrovolnický program – Etnografické oddělení Národního muzea (Národopisné muzeum)
(Stěhování sbírkových předmětů Praha, Smíchov – Terezín)
Hledáme dobrovolníky pro pomoc s přesunem sbírkových předmětů mezi depozitáři (Kinského
zahrada 97, Praha Smíchov – Terezín) Součástí práce bude balení, očista a pomoc s ukládáním
sbírkových předmětů do depozitářů, v případě potřeby také jejich fotodokumentace.
Účastníci se seznámí s vybranými problémy muzejní evidence a se zásadami preventivní konzervace
(trocha teorie, spousta praxe).
Práce budou probíhat vždy po dobu dvou týdnů.
1. týden pondělí – středa: evidence a balení sb. předmětů v Praze.
2. týden úterý – pátek: vybalování, očista a ukládání sb. předmětů do depozitářů v Terezíně.
Začátek práce vždy v 9:00.
Je možné účastnit se pouze jedné z fází, upřednostníme však zájemce o účast po oba týdny.
Nabízíme:
 seznámení s pestrými fondy etnografického oddělení NM
 ochranné pomůcky
 můžeme poskytnout část ubytovacích kapacit v Terezíně (v případě potřeby ubytování
v Praze prosím informujte předem)
 příspěvek na dopravu
 odborný dohled kurátorů a restaurátorů
 vystavení potvrzení o účasti na dobrovolnickém programu NM.
Termíny:
28. – 30. 3. 2022 Praha
5. – 8. 4. 2022 Terezín
Uzávěrka březnového a dubnového termínu do 17. 3. 2022.
Květnové a červnové termíny budou včas upřesněny
Pro více informací pište na: daniela.zaveska@nm.cz
Úvod > Nástěnka > Odborná praxe a dobrovolnický program v Národním muzeu