Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Akademický rok 2022/2023

 

Ústav etnologie FF UK vyhlašuje výběrové řízení pro vyjíždějící studenty na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023.

 

Přihlášky zašlete do emailové schránky koordinátorky Erasmu dr. Barbory Půtové (barbora.putova@ff.cuni.cz) do pondělí 7. března 2022.

 

Přihláška musí obsahovat:

  • Název konkrétní univerzity.
  • Údaje uchazeče, zejména ročník studia (podmínkou pro přihlášení je minimálně 2. ročník bakalářského studia) a emailovou adresu.

 

Dále uchazeč s přihláškou odevzdá:

  • Motivační dopis v angličtině (v případě zájmu o pobyt v německy mluvících zemích může být i v němčině) v rozsahu 2 až 3 NS, v němž vysvětlí důvody svého zájmu o studijní pobyt na příslušné univerzitě.
  • Strukturovaný životopis v českém jazyce.
  • Doklad o jazykové způsobilosti (alespoň úroveň B2).
  • Výpis studijních výsledků.

 

Bližší informace k pobytům Erasmus+ jsou uvedeny zde: https://bit.ly/3tud5ES

 

Přihlášku je potřeba si současně založit v univerzitní aplikaci: https://is.cuni.cz/webapps/

Výběrové řízení na studijní pobyt na základě včas odevzdaných přihlášek proběhne ve středu 9. března 2022 v 16:00 v místnosti 317 nebo podle aktuálního vývoje pandemie v Zoomu.

 

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+