BZK a SZZK 27. 5. 2021

Bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky se na Ústavu etnologie budou konat dne 27. 5. 2021 od 9:30 hodin.
Finální termín odevzdání absolventských (bakalářských a diplomových) prací je stanoven na 3. 5. 2021.
Termín kontroly splněných studijních povinností je 12. 5. 2021.
Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK 27. 5. 2021