Studijní pobyt na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu

Zveřejňujeme nabídku na dva studijní pobyty na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu, podpořené v rámci EHP a norských fondů, na ak. rok 2020/2021. Stipendia jsou primárně určena pro studenty etnologie a kulturní antropologie, v případě malého zájmu je však možno je otevřít také zájemcům z jiných oborů.
V rámci této aktivity může vyjet:
1) Jeden student/studentka na semestr (LS 2021)
  • V termínu leden–květen 2021, celkem 160 dní.
  • Finanční podpora zahrnuje 160 000 CZK na pobyt, 7000 CZK na cestovné + finanční příspěvek na jazykovou přípravu (např. jazykový kurz).
  • Studenti se specifickými potřebami mohou získat další finanční podporu.
2) Jeden student/studentka na kratší studijní/badatelský pobyt
  • 30 dní v LS 2021
  • Určeno primárně pro studenty vyšších ročníků nebo PhD. studenty, kteří pobyt využijí pro rozvoj vlastní badatelské aktivity
  • Finanční podpora 32000 CZK na pobyt, 7000 na cestovné
  • Studenti se specifickými potřebami mohou získat další finanční podporu.
Přihlášky ve formě CV a motivačního dopisu v AJ, prosím, posílejte na adresu lenka.jakoubkovabudilova@ff.cuni.cz nejpozději do 11. září 2020. Ústní pohovor proběhne na Ústavu etnologie FF UK dne 15. září 2020.
Úvod > Nástěnka > Studijní pobyt na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu