Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ LS 2020/2021

Ústav etnologie FF UK vyhlašuje první kolo výběrového řízení pro vyjíždějící studenty na studijní pobyty Erasmus+ v LS v akademickém roce 2020/2021.

 

Přihlášky odevzdejte osobně na sekretariát Ústavu etnologie (místnost 318) nebo zašlete do emailové schránky koordinátorky Erasmu Barbory Půtové (barbora.putova@ff.cuni.cz) do pátku 4. září 2020.

 

Přihláška musí obsahovat:

  • Název konkrétní univerzity.
  • Údaje uchazeče, zejména ročník studia (podmínkou pro přihlášení je minimálně 2. ročník bakalářského studia) a emailovou adresu.

 

Dále uchazeč s přihláškou odevzdá:

  • Motivační dopis v angličtině (v případě zájmu o pobyt v německy mluvících zemích může být i v němčině) v rozsahu 2 až 3 NS, v němž vysvětlí důvody svého zájmu o studijní pobyt na příslušné univerzitě.
  • Strukturovaný životopis v českém jazyce.

 

Výběrové řízení na studijní pobyt na základě včas odevzdaných přihlášek proběhne v pondělí 7. září 2020 v 13.00 v místnosti 317.

 

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ LS 2020/2021