Státní závěrečné zkoušky 15. 6. 2020

TERMÍNY A PŘIHLAŠOVÁNÍ K STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM A STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM
 
Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) proběhnou na Ústavu etnologie v pondělí 15. června 2020.
Závazný termín přihlášení k SZK v SIS je do 7. 5. 2020.
Termín data odevzdání Bc. a Mgr. závěrečných prací: 26. 5. 2020
Kontrola plnění povinností k SZK neboli Uzavření studia pak do 27. 5. 2020.
 
Do konce tohoto semestru je zrušeno odevzdání pomocných výtisků závěrečných prací.
 
SEZNAM LITERATURY K STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM A STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM
 
Každý adept na BZK nebo SZK má možnost si připravit vlastní seznam přečtené odborné literatury, ze které budou u zkoušky pokládány otázky.
Ke každému státnicovému okruhu (jejich počet a specifikace se liší dle Studijního plánu studenta; je proto třeba individuálně konzultovat tento plán, popřípadě záznam v SISu) si adept připraví minimální počet titulů. Při jeho sestavování doporučujeme primárně využívat základní literaturu u povinných kurzů; je ale možné využít i jakoukoli další relevantní odbornou literaturu dle výběru studenta. Seznam či jeho jednotlivé položky je možné kdykoli konzultovat s vedením Ústavu etnologie, popřípadě jednotlivými pedagogy. Prosíme uvádět úplné bibliografické údaje.
 
Tento seznam zašle student minimálně 14 dní před termínem zkoušky doc. Petru Janečkovi na e-mail petr.janecek@ff.cuni.cz. Po jeho schválení, případně úpravách, pak student obdrží u každého jednotlivého okruhu jednu otázku vyplývající z jeho seznamu.
 
Požadavky na odbornou literaturu
 
BZK
minimálně 3 – 5 položek (z toho minimálně 1-2 monografie a minimálně 1 cizojazyčný text; ten může mít i podobu studie)
 
SZZK
minimálně 5-8 položek (z toho minimálně 1-2 monografie a minimálně 1 cizojazyčný text; ten může mít i podobu studie)
Úvod > Nástěnka > Státní závěrečné zkoušky 15. 6. 2020