Přednáška prof. Michaela Herzfelda 3. 4. 2019

Ústav etnologie FF UK zve všechny zájemce na přednášku v rámci cyklu přednášek s názvem „Balkán a antropologická imaginace“:

Prof. Michael Herzfeld (Katedra antropologie, Harvardova univerzita)

Modernismus státu a tradicionalismus vesnice: konflikt a hodnoty v krétské vesnici

Prof. Michael Herzfeld (Harvardova univerzita) vychází ze svého etnografického výzkumu ve vesnici v horské oblasti Kréty, který s přestávkami realizuje již více než čtyřicet let. Přednáška se zaměří na otázku proměn a kontinuity ve vztahu mezi lokální komunitou a státem. Prof. Herzfeld bude analyzovat některé ze současných konfliktů mezi obyvateli vesnice a představiteli státu. Na těchto sporech ukáže, že nepřiměřené reakce úřadů na určité nelegální aktivity vesničanů vycházejí z obav z manipulativního využívání obrazu sebe sama ze strany vesničanů, kteří se prezentují jakožto autentičtí nositelé dávných hodnot. Zároveň se úřady obávají, že vzdor vesničanů by se mohl rozšířit do dalších lokalit. Na jiné rovině se však v těchto konfliktech manifestuje vzájemné porozumění a uznání mezi státem a místními občany a především jistá forma reciprocity mezi těmito dvěma stranami.

Akce je podpořena z projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Místo a čas konání:

FF UK, Celetná 20, místnost 138

Středa 3. 4. 2019, 16:00

 

Prof. Michael Herzfeld (Department of Anthropology, Harvard University)

State Modernism and Village Traditionalism: Conflict and Value in a Cretan Village

The speaker has intermittently conducted ethnographic fieldwork in a highland Cretan village for over four decades and has witnessed dramatic changes as well as continuities in the relationship between the local community and the state bureaucracy.  Reflecting in part on his experience of fieldwork in other parts of the world (Italy, Thailand), he will analyze the most recent conflicts between the villagers and the state authorities, arguing that the state’s sometimes excessive reaction to local acts of illegality is grounded in fear of the villagers’ adroit management of their self-image as a true repository of ancient values, and especially of the possibility that the villagers’ persistent insubordination might infect other communities.  At another level, however, he will suggest that the conflict itself demonstrates a deeper level of mutual understanding and recognition between state and community, and especially of a distinctive pattern of enacting reciprocity.

The lecture is a part of „Balkans and Anthropological Imagination“ lecture series organized by the Department of Ethnology, Faculty of Arts (Charles university). The series is supported by KREAS (Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World).

Where: FF UK, Celetná 20, room 138

When: Wednesday April 3rd, 2019, 16:00

Úvod > Nástěnka > Přednáška prof. Michaela Herzfelda 3. 4. 2019