Oslava padesáti let od vydání „Ethnic Groups and Boundaries“: 22. 3. 2019

Ústav etnologie FF UK zve na oslavy padesátého výročí vydání nejcitovanější knihy k problematice etnicity Ethnic Groups and Boundaries, F. Barth (ed.) 1969 a prezentaci knihy Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of 50 Years, Thomas Hylland Eriksen – Marek Jakoubek (eds.) Routledge 2019.

Program akce:

Zahájení: prof. Markéta Křížová, proděkanka pro zahraničí FF UK

Přednášky:

Prof. Gunnar Haaland (University of Bergen):

Ethnicity symposium: Reflections on curiosity driven research and bureaucratic research control.

Prof. Thomas Hylland Eriksen (University of Oslo):

Why Barth in 1969 speaks to the world in 2019

Knihu Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of 50 Years, Thomas Hylland Eriksen – Marek Jakoubek (eds.) pokřtí Jeho excellence Robert Kvile, velvyslanec Norského království v České republice.

Dále vystoupí:

Dr. Petra Lupták Burzová (Ústav etnologie FF UK)

Prof. Miroslav Hroch

Kdy: Pátek 22. 3. 2019, od 13.00

Kde: Hl. budova FF UK (Nám. Jana Palacha 2), místnost č. 301.

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Oslava padesáti let od vydání „Ethnic Groups and Boundaries“: 22. 3. 2019