Podpora studentských etnografických terénních výzkumů v ČR

Studentům a studentkám etnologie
v České republice

Věc: Financování terénních výzkumů v ČR

Vážené studentky a vážení studenti,

Česká národopisná společnost, z. s., (ČNS) vytvořila „Fond PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.,“ za účelem finanční podpory studentských etnografických terénních výzkumů na území České republiky, a to jak materiální kultury (lidová architektura a oděv, strava, transport, tradiční zemědělství, domácká a řemeslná výroba), tak i nemateriálních kulturních jevů (výroční a rodinný obyčejový cyklus, religiozita, léčitelství).

Udělení finanční podpory z Fondu je podmíněno předložením výzkumného projektu s uvedením 1) tématu výzkumu; 2) lokalizace; 3) termínu plánovaného provedení; 4) předpokládaných finančními nákladů (rámcový rozpočet).

Výsledkem výzkumu je výzkumná zpráva, která bude uložena v ČNS, a zpracovaná studie otištěná v Národopisném věstníku. Více informací naleznete na www.narodopisnaspolecnost.cz/

Zájemci z řad studentů předkládají návrhy svých etnografických terénních výzkumů s podpisem na adresu předsedy Správní rady fondu – doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., Ústav evropské etnologie FF MU Brno, A. Nováka 1, 602 00 Brno; a elektronicky e-mailem na adresy: valka@phil.muni.cz a info@narodopisnaspolecnost.cz , a to do 30. listopadu 2018.

Po posouzení projektů správní radou obdrží studenti zálohu ve výši 50 %, kterou po skončení výzkumu spolu s dalšími náklady vyúčtují.

Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
předsedkyně ČNS

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
předseda SR

Úvod > Nástěnka > Podpora studentských etnografických terénních výzkumů v ČR